Kontakt

Telefon:(032)2214753 Fax:(032)3263689 gsm 0601490916


Możesz posłać również do nas e-maila robiąc to na dwa (do wyboru) sposoby:

 1. Wysyłając wiadomość do biura na adres: biuro@strek-kop.pab.pl
 2. Bezpośrednio do wybranej osoby korzystając z poniższego skryptu.

 

Do:   

Od:   

Temat:

Wiadomość :

Wszystkie pola muszą być wypełnione."); ?>

Powrót