Kadra techniczna

 

Lp

Rodzaj kwalifikacji Liczba
1. Wykształcenie wyższe zawodowe. 5
2. Uprawnienia budowlane wraz z uprawnieniami kierownika robót. 2
3. Uprawnienia w zakresie kosztorysowania i projektowania sieci energetycznych. 2
4. Uprawnienia do zajmowania się dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 2
5. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 8
6. Uprawnienia do prac pod napięciem w sieciach niskiego napięcia. 4
7. Uprawnienia do montażu linii napowietrznych z przewodami izolowanymi. 4
8. Uprawnienia do prac pod napięciem w sieciach niskiego napięcia. Kurs dla dozoru. 3
9. Uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. 1
10. Uprawnienia kategorii IP do obsługi podestów ruchomych samojezdnych PMT 16-E, P-183. 3
11. Uprawnienia kategorii II D do obsługi dźwigów budowlanych, towarowych z obsługą. 3
12. Kurs w zakresie projektowania zaawansowanego AutoCAD 2000 PL. 1

Powrót