Oferta

 • Wszelkie prace wykonywane techniką Prac Pod Napięciem.

 • Projektowanie instalacji elektrycznych 0,4 kV.

 • Montaż, remonty i konserwacja sieci n.n.

 • Montaż, remonty i konserwacja instalacji elektrycznych 0,4 kV.

 • Montaż, remonty i konserwacja instalacji odgromowych.

 • Montaż, remonty i konserwacja instalacji ogrzewania podłogowego.

 • Montaż, remonty i konserwacja instalacji ogrzewania rynien.

 • Prace pomiarowo-kontrolne.

 • Montaż, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4kV.

 • Badania okresowe skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej

 • Badania okresowe skuteczności instalacji odgromowych.

 • Wymiany transformatorów s.n.

 • Wiercenie otworów w ziemi do głebokości 2500 mm i max średnicy 1200 mm.  

Kontakt

Powrót