Prace Pod Napięciem i zaplecze techniczne

      Firma starając sie rozszerzyć swoje usługi, zdobyła min. uprawnienia do wykonywania prac pod napięciem. (PPN)
Rozwój techniki PPN spowodowany jest korzyściami osiąganymi przez odbiorców energii elektrycznej polegającej na:

  • Nie ograniczaniu komfortu użytkowania energii elektrycznej, oraz korzyściami osiąganymi przez prowadzących eksploatację urządzeń elektroenergetycznych polegających na:

    • zwiększonej sprzedaży energii

    • utrzymaniu wysokiego poziomu eksploatacyjnego urządzeń

    • zmniejszeniu liczby wypadków przy pracy

    • poprawie warunków socjalnych pracowników

  • Nie ograniczaniu produkcji i nie zakłócaniu procesów technologicznych

Technika PPN wykorzystuje trzy mozliwości usytuowania montera względem urządzenia będącego pod napięciem:
- odizolowanie montera zarówno od ziemi, jak i od urządzenia pod napięciem
- odizolowanie, montera posiadającego potencjał ziemi, od urządzenia pod napięciem
- odizolowanie montera, posiadającego potencjał urządzenia, od ziemi i innych potencjałów
W/w możliwości stworzyły następujące metody prac pod napięciem:
- z odległości
- na potencjale
- w kontakcie
- C3M
- z potencjału nie ustalonego

Zaplecze Techniczne ma za zadanie zapewnienie firmie niezbędnego sprzętu technicznego. Posiadane środki trwałe, pozwalają pokryć zapotrzebowanie na sprzęt dla robót prowadzonych przez firmę (kilka zdjęć na stronie "Galeria").

 

 

Powrót